098 751 339
info@cosmos.hr
Zagrebačka ulica 92
42 000 Varaždin Hrvatska/Croatia

THEMING

Theming – radovi na tematizaciji – tematizirati se mogu: zabavni parkovi, dječji vrtići, igraonice i igrališta, kafići i restorani, hoteli i hotelska naselja, izletišta, pa čak i gradske fasade, trgovi, kurije i dvorci.

Theming, odnosno tematiziranje, znači da se neka određena tema, koju je zadao projektant, scenograf ili dizajner, provodi kroz čitav projekt. Neki projekti, poput zabavnih parkova, mogu imati više tematskih cjelina.

Primjer:

Dječji vrtić koji se zove ZEKO.

Na ulazu bi trebao biti zeko koji pozdravlja djecu, fasade i prostorije bi trebale biti oslikane motivima istog zeca i njegovih prijatelja, a na igralištu bi trebale biti skulpture zeca oko kojih se djeca mogu igrati. Znači već je samim imenom vrtića zadana tema. Nema smisla u vrtić po imenu ZEKO staviti npr. dinosaurusa, ali u vrtić imenom DINO to ima itekako smisla.

Šta sve može biti THEMING:

Naveli smo jednostavan primjer kako bi pojasnili samu riječ THEMING za koju u hrvatskom jeziku ne postoji adekvatna riječ pa smo ju prilagodili i preveli kao tematiziranje. Kako tematiziranje kod nas znači raspravljanje o nekoj temi, mi dodajemo uvijek jednu riječ iza – npr. tematiziranje fasade, tematiziranje restorana, tematiziranje vrtića i slično.

Ulaz u firmu – jarboli sa zastavama i logom firme, klupa ispred ulaza s logom firme, koševi za otpatke s logom firme, stalak za bicikle s logom firme mogu se nazvati tematiziranim ulazom u firmu.

Caffe barovi i restorani – ime restorana ili caffe bara određuje i temu koja se proteže od ulaza, reklame, uređenja interijera, do jelovnika, cjenika, odjeće zaposlenika. Naime, kod nas u praksi su relativno rijetki kafići i restorani koji ime slijede temom do sitnica. To je uglavnom zbog cijene, jer te poslove ne mogu odraditi keramičari i soboslikari – potrebno je angažirati dizajnere koji će se u startu, u dogovoru s vlasnikom, pobrinuti za kompletan vizualni identitet pojedinog caffe bara ili restorana.

Naš najveći projekt vezan uz THEMING je bio Zabavni park Mirnovec u Biogradu na moru, gdje smo uz dogovor s projektantom i smjernice scenografa nadjenuli novo ruho postojećim građevinama, pretvorivši ih u kule, pećine, piratske zaljeve i ostalo, uz pomno praćenje da se detalji protežu kroz čitav park prilikom tematizacije parka.

Slike gotovih fasada zabavnog parka:

Theming glavnog ulaza u zabavni park
Glavni ulaz u zabavni park
Theming tehnika primjenjena iznad ulaza u restoran u zabavnom parku
Natpis iznad ulaza u zabavni park
Theming glavnog ulaza u zabavni park s unutrašnje stranje
Glavni ulaz u zabavni park – unutrašnja strana


Theming ulaza u stari grad u zabavnom parku Mirnovec


Theming unutrašnje strane glavnog ulaza u zabavni park


Theming glavnog ulaza u zabavni park


Theming glavnog ulaza u zabavni park


Theming unutrašnjih objekata zabavnog parka


Theming objekata u zabavnom parku


Theming potrala unutar zabavnog parka


Theming ugostiteljskog objekta u zabavnom parku


Theming restorana unutar zabavnog parka


Theming objekata u zabavnom parku


Theming natpisa iznad ulaza u restoran


Theming na portalu u zabavnom parku