098 751 339
info@cosmos.hr
Zagrebačka ulica 92
42 000 Varaždin Hrvatska/Croatia

ZAŠTITNA PLOČA DRVETA

Zaštitna ploča drveta izrađena je od nehrđajućeg materijala INOX 316 – za morske uvjete.      Dimenzija ploče je 990×990 mm, debljine 10mm.

Postavlja se kao zaštita i dekoracija oko drveta. Otvori se mogu izvesti na razne načine.

Prikazani dizajn ploče je korišten u Varaždinu prilikom uređenja Kapucinskog trga.                         Za Vaše potrebe dizajn može biti sasvim drukčiji – unikatni.

Uz ploču se isporučuje INOX okvir dimenzija 1x1m koji se ugrađuje u betonski okvir ili u betonske stope.

 

   Ploča može biti i okrugla promjera 1 metar, ili nepravilnog oblika (uz eventualnu doplatu) unutar dimenzija 1x1m.

   Dimenzija ploče može biti veća i drugačija, ovisno o zahtjevu naručitelja.